HercaiEpisodul 60 Rezumat onlineSubtitrat in Romana

Toatălumeaesteacumîncântatășiașteaptăurmătoareleepisoade din Hercaiseriale, care estefoartepopularăînRomnia. Toatesubtitrărileșivideoclipurilevor fi actualizatezilnicpentruSerialeturcestisubtitrateînfaniiromânești. Hercaiesteunuldintrecelemaipopulareemisiunipe care oameniiadorăsă le urmăreascăînfiecaresăptămânăatâtînTurcia, câtșiînRomânia.

ResentimenteleluiReyyanșiMiranunul cu celălalt s-au încheiatșidragostealorcontinuămaiputernică ca niciodată. Atât de multîncâtMiran decide să-iofereluiAzize o șansă la cererealuiReyyan. Cu toateacestea, vaprimi o cerere de la el. Pe de altă parte, focurile de armăauziteînfermăîideterminăpeHazarșiNasuhsăfugă la casa fermei. Peisajulpe care îlvedeînfațăîlvașocapeHazar. ȘtirileluiYarenîloprescpeFüsun, care estehotărâtsă-l omoare. Dilșah face pașigreșiți de teama de a nu-l pierdepeAzra. Întretimp, înviațaluiReyyanșiMiran, apare o situațiemaiimportantădecât tot ceeace se întâmplă. Ce se vaîntâmplaînconfruntareadintreFüsunșiDilșah? AzizevaacceptastarealuiMiran?

Dacăsuntețiiubitorul de serialeturcestiatunciastăzisuntemaicipentru a văîmpărtășitoateactualizărileînscrisșivideoclipurileserialeturcestisubtitratînlimbaromână. Fiecăruicorpîi place săurmăreascăzilnicspectacoleamuzanteîntimpul liber. Acum, Hindilover a decissăvăîmpărtășeascătoateepisoadeleîn format HD pe care le urmărițișisă le bucurați cu familia.

HercaiSerialeTurcestiMiransiReyyanCelemaibunelinii

Miran (cătreReyyan) – Așrezistasă dorm înfiecarenoapte? Stii de ce? Mi-a fostfricăsă dorm. Așîncercasă-mi amintescvoceamamei. Chipullui … Am crezutcăvoipierdedacăuit. Am uitat. Tatăltău mi-a luatvocea, fațașimirosulmamei. (Capitolul 6)

Reyyan (cătreNasuh) – Știucăvreisămori; Vreisăfiu sol, săfiupraf, săplec. Ți-am cerutmereudragoste. M-am uitat la bebelușultăupentrucăpoateîți place, dar nu ți-a plăcut, dragăbunic … Îțiamintești? Eramdoartânăr, am spus „voi fi doctor cândvoicrește”. Dar m-ailovit cu o astfel de palmăîncât nu mi-așmaiputeaspuneviselelângănimeni. La aceavreme, nimeni nu puteavenișisăspună „Nu, Reyyanvaciti!” Uite, nu maiexistănimeni, nu existănimeni care săspună „Reyyanvatrăi”, buniculmeu. Așa m-airedus. Mi-airuptîncetbrațul, aripa. Acumapasăpetrăgaci. Lasă-măsăuittoatevisele la care am visat. (Capitolul 6)

Reyyan – Cum trăiescoamenii cu atâtaură?

Miran – Nu am învățataltcevadecâtură. Nu știusăiubesc Nu știusăiert. Nu știusăfiufericit. Ura din mine estemairealădecâtoricealtăemoție. Am crescutagățat de aceastăurătoatăviața. (Capitolul 6)

Reyyan – Totulaiciestefals. Eștifals; Logodna ta, nunta ta estefalsă, iubirea ta estefalsă … Chiarșileagănul de acoloestefals. Eu nu suntnimic din tine, iartunueștinimic din mine.

Miran – Uneoritotul se întâmplășinu se întâmplănimic, tot ceeace nu este. (Capitolul 6)

vețiurmărișievaluareasăptămânalătrpșievaluareaimdb. Wikipediaîmpărtășește, de asemenea, o mulțime de lucrurifanilorlorserialeturcestihindilover.

Reyyan (cătreMiran) – Spateletăunupoatepurtapovarapespatelemeu. Ce ți-am făcut? Ce vrei de la mine? Ai intratînviața mea, mi-ailuatinima, mi-ailuatinocența, m-ailuat … Apoi, într-o dimineațăaisuflatînfață, moartea mea aizbucnit. Nu mălașisămor! Nu-l lașisă se termine! (Capitolul 4)

Hazar (cătreMiran) – Ai venitși mi-aicerutfiica. Mi-am smulsunuldintreceidoiochișiți-am dat; Mi-am tăiatunadintreceledouămâini, una din picioareșiți-am dat-o, Miran. Nu mălăsa orb șișchiop; Arată ca tine. Este încredințatmaiîntâilui Allah șiapoilui Allah. (Partea 2)

Miran – Da, am o mireasă de la tine. Înschimb, vreiGönül, darasta nu înseamnăcumpărături, NasuhBey. Inima nu estecumpăratăsauvândută. Nu esteposibilpentru mine să accept așaceva; pentrucănucumpărbunuri de la tine. O consider o insultă.

Nasus – Deci nu o consideripesora ta Gönüldemnă de nepotulmeu Azad acum? Vreisăspuiasta?

Miran – Nu mărefeream la așaceva. Ceeace spun estecă nu pot plătipenimenipentrupropria mea fericire. (Partea 2)

Miran – Ce se acumuleazăînochiultău?

Reyyan – A iubifoartemult … (Partea 2)

Miran (cătreReyyan) – Știiceanume am pus mânaasta? Când au fost create spiritele, toatesecretele din universerauadevăratepentruomși nu existaniciun secret înnecazuriletulburi. Cândvenearândulșisufletul era trimisînlume, unîngerpuneadegetulpe el șispunea „hush” așa; „aici, înlume, veiuita tot ceți-e nobil. Ceeaceesteaicivarămâneaici. „Dupăaceea, și-a trasdegetul. Șiaceastăurmăvarămâne, amintindu-ne sătăcem. Ceeaceesteaicivarămâneaici. (Partea 2)

Reyyan – Nu maisunt o fetiță. Într-o zivoizburașiîmivoigăsi casa. Așteptdoarunmiracol. Dacănimeninuvreasăcreadă, cred căvaveniminunea. Înfiecarezimărog: „OareDumnezeu, care nu uităpasărea, nicimăcarfurnica, măvauita?” Spun. Stiu; Nu se poateimaginacevaireal … Ca ziuanăscutăundeva, o minunevaapăreapentru mine. El vavenișimăvagăsipentrucășieusuntminunealui. (Sectiunea 1)

Yaren- Amintiți-vă! Stelelealea de pecer, pământul de peacestpământ, zidurileacestuiconac, lasă-măsăvădcănuvei fi niciodatăfericit! Veiplătipentruce mi-aifăcut. Șiveitrageînașafelîncât „L-am arspeDumnezeu!” modelul nu va fi o picătură de apă.

Reyyan – Cum e rahatulăsta, Yaren? Nu vei fi tristmâine a douazidacăsuntnefericit?

Yaren – Nu voi fi tristă. Voiașteptadoarsăvinăaceazi. Pune astaînminte, Reyyan: De acumînainte, tuși cu mine suntemdușmanimuritori. (Sectiunea 1)

Miran – Tevoigăsimereuindiferentcât de departeai merge. Tevoițineoricândveicădea. Așa, strâns …

Reyyan – Ce se întâmplădacănuîlpoțipăstra? Ce se întâmplădacă cad?

Miran – Atuncivoisărișieuînspateletău, voicădea cu tine.